Naše služby

Řez stromů
Provádíme všechny technologie řezu stromů, pečujeme o památné stromy:
 • Povýsadbový řez, výchovný řez
 • Bezpečnostní řez, zdravotní řez
 • Lokální a obvodové redukce
 • Řez na hlavu, tvarovací řezy
 • Stříhání živých plotů a keřů
Statické zajištění korun stromů vazbami
Instalace vazeb do korun stromů
 • Dynamické vazby (Cobra, Gleistein, gefa, ...)
 • Statické vazby vrtané
 • Statické vazby podkladnicové
Rizikové kácení stromů
Kácíme stromy ve stížených podmínkách pomocí lanové techniky
 • Kácení postupné se spouštěním částí koruny¨
 • Kácení postupné bez spouštění
 • Kácení volné s přetažením kmene
 • Kácení volné
 • Kácení pomocí plošiny
 • Kácení pomocí jeřábu
Výsadba stromů

Hodnocení stromů
Dendrologické průzkumy, pasporty, inventarizace
Management sídelní zeleně
Sadové a vegetační úpravy
Ochrana stromů při stavební činnosti
Technický dozor, poradenství