Naše služby

Řez stromů

Provádíme všechny technologie řezů, pečujeme o památné stromy

 • Komparativní řez, výchovný řez
 • Bezpečnostní řez, zdravotní řez
 • Lokální redukce, obvodová redukce
 • Řez na hlavu
 • Stříhání živých plotů a keřů

Statické zajištění korun stromů

Instalace vazeb do korun stromů

 • Dynamické vazba (Cobra, Gleistein, ...)
 • Statické vazby vrtané
 • Statické vazby podkladnicové

Rizikové kácení stromů

Kácíme stromy ve ztížených podmínkách pomocí lanové techniky se spouštěním jednotlivých částí stromu tak, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku v jeho okolí.

 • Kácení postupné se spouštěním částí koruny
 • Kácení postupné bez spoušetění
 • Kácení volné s přeřazením kmene
 • Kácení volné
 • Kácení pomocí plošiny
 • Kácení pomocí jeřábu 

Výsadba stromů

Vysazujeme stromy včetně návrhu a následné péče

 • Výsadba solitérních stromů
 • Výsadba uličních stromořadí
 • Výsadba sadů

Hodnocení stromů

Hodnotíme současný stav stromu a navrhneme optimální pěstební opatření

 • Dendrologický průzkum
 • Expertní posudek na stav stromu
 • Oceňování stromů
 • Návrh zásahů na stromu

Management sídlení a krajinné zeleně 

Mapujeme a hodnotíme stav stromů ve městech, obcích, firmách, parcích, CHKO apod

 • Pasport zeleně - základní stupeň dokumentace - mapa zeleně s kvantitativními parametry
 • Inventarizace zeleně - druhý stupeň dokumentace - mapa zeleně s kvalitativními parametry
 • Dendrologický průzkum - třetí stupeň dokumentace - komplexní podklad pro dlouhodobou péči o zeleň

Sadové a vegetační úpravy

Profesionálě péčujeme o parky, zahrady, aleje, ...

 • Údržba zeleně měst a obcí
 • Rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů
 • Péče o památné stromy
 • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • Likvidace dřevního odpadu
 • Frézování pařezů

Ochrana stromů při stavební činnosti

 • Projekty a realizace pro stavební činnost v blízkosti stromů

Technický dozor, poradenství

 • Kontrola a technický dozor architekta nebo investora při realizacích
 • Zpracování studií a plánů systémů sídelní zeleně
 • Administrace projektů
 • Konzultace a poradenství v arboristice