PROFESIONÁLNÍ ARBORISTIKA

Specializujeme se na profesionální péči o stromy a vzrostlou zeleň v urbanizovaném prostředí i ve volné krajině.

Realizujeme zakázky pro soukromé subjekty, firmy a veřejnou správu (města, obce, státní instituce, CHKO apod.).

Působíme po celém území ČR.

Jsme členem oborových sdružení "International Society of Arboriculture" a "Sdružení pro zahradní a krajinářskou tvorbu".

Používáme nejnovější technologie a poznatky z oboru.

NAŠE SLUŽBY:

Arboristika:

 • Rizikové kácení stromů
 • Ořez stromů
 • Výsadba stromů
 • Stabilizace korun stromů vazbami
 • Péče o památné stromy

Management sídelní zeleně:

 • Hodnocení stavu stromů
 • Pasporty a inventarizace zeleně
 • Dendrologické průzkumy
 • Oceňování stromů
 • Administrace projektů
 • Poradenství

Sadové a vegetační úpravy:

 • Údržba zeleně měst a obcí
 • Zakládání veřejné zeleně
 • Rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů (aleje, parky, zahrady)