O nás

Jsme tým profesionálů s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oboru. Nabízíme služby na nejvyšší úrovni a používáme nejnovější technologie a poznatky. 

Působíme po celém území ČR. Jsme členy oborových organizací "International Society of Arboriculture" a "Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu".


Rizikové kácení stromů

Kácíme stromy ve ztížených podmínkách pomocí stromolezecké techniky se spouštěním jednotlivých částí stromu tak,

aby nedošlo k ohrožení osob a majetku v okolí stromu.


Arboristika - komplexní péče o zeleň

Pečujeme o stromy od výsadby, udržujeme je řezem, stabilizujeme je vazbami. Staráme se o jejich provozní bezpečnost.

Pečujeme o památné a senescentní stromy.

Vysazujeme stromy, provádíme sadové a vegetační úpravy, staráme se o parky, zahrady, aleje, ...


Výsadba stromů

Navrhneme vhodné druhy dřevin a zrealizujeme výsadbu včetně povýsadbové péče.


Statické zajištění korun stromů vazbami

Instalace vazeb do korun stromů


Hodnocení stromů

Hodnotíme současný stav stromů a navrhneme optimální pěstební opatření


Management sídelní zeleně

Mapujeme a hodnotíme stav stromů ve městech, obcích, firmách, parcích, zahradách, CHKO, ...


Sadové a vegetační úpravy

Profesionálně pečujeme o parky, zahrady, aleje, ...


Ochrana stromů při stavební činnosti

Projekty a realizace pro stavební činnost v blízkosti stromů


Technický dozor, poradenství

Kontrola a technický dozor architekta nebo investora při realizacích