Rizikové kácení stromů

Kácíme stromy ve ztížených podmínkách pomocí stromolezecké techniky se spouštěním jednotlivých částí stromu tak, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku v okolí stromu.

Arboristika

Pečujeme o stromy od výsadby, udržujeme je řezem, stabilizujeme je vazbami. Staráme se o jejich provozní bezpečnost. Pečujeme o památné a senescentní stromy.

Management sídelní zeleně

Hodnotíme stromy, zpracováváme pasporty, inventarizace a dendrologické průzkumy. Zpracováváme dlouhodobé plány péče pro města, obce, firmy, CHKO, ....