Rizikové kácení stromů

Kácíme stromy ve ztížených podmínkách pomocí lanové techniky tak, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku v jeho okolí.

 • Kácení postupné se spouštěním částí koruny
 • Kácení postupné bez spouštění
 • Kácení volné s přetažením kmene
 • Kácení volné
 • Kácení pomocí plošiny
 • Kácení pomocí jeřábu

Řez stromů

Nabízíme všechny technologie řezu stromů, pečujeme o památné stromy.

 • Výchovný řez, povýsadbový řez
 • Bezpečnostní a zdravotní řez
 • Lokální a obvodové redukce
 • Řez na hlavu, tvarovací řezy
 • Stříhání živých plotů a keřů

Statické zajištění korun stromů vazbami

Instalace vazeb do korun stromů

 • Dynamické vazby (Cobra, Gleistein, Gefa, ...)
 • Statické vazby vrtané
 • Statické vazby podkladnicové

Výsadba stromů

Vysazujeme stromy včetně návrhu a následné péče

 • Výsadba solitérních stromů
 • Výsadba uličních stromořadí
 • Výsadba sadů

Hodnocení stromů

Hodnotíme současný stav stromů a navrhneme optimální pěstební opatření

 • Dendrologický průzkum
 • Expertní posudek
 • Oceňování stromů
 • Návrh zásahů na stromech

Management sídelní zeleně

Mapujeme a hodnotíme stav stromů ve městech, obcích, firmách, parcích, zahradách, CHKO, ...

 • Pasport zeleně - základní stupeň dokumentace - mapa zeleně s kvantitativními parametry
 • Inventarizace zeleně  - druhý stupeň dokumentace - mapa zeleně s kvalitativními parametry
 • Dendrologický průzkum - třetí stupeň dokumentace - kompexní podklad pro dlouhodobou péči o zeleň

Sadové a vegetační úpravy

Profesionálně pečujeme o parky, zahrady, aleje, ...

 • Údržba zeleně měst a obcí
 • Rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů
 • Péče o památné stromy
 • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • Likvidace dřevního odpadu
 • Frézování pařezů

Ochrana stromů při stavební činnosti

 • Projekty a realizace pro stavební činnost v blízkosti stromů

Technický dozor, poradenství

 • Kontrola a technický dozor architekta nebo investora při realizacích
 • Zpracování studií a plánů systémů sídelní zeleně
 • Administrace projektů
 • Konzultace a poradenství v arboristice